Акции

 • Москва – Ханой/Хошимин – Москва:
  Тарифы
   от 158 евро без такс.

  Период продажи: с 01.11.2016 до 31.03.2017 
  Период перелета: с 01.11.2016 по 14.12.2016
                              с 01.01.2017 по 10.01.2017
                              с 29.01.2017 по 31.03.2017

 

ТАРИФЫ с 15.01.2016 до 31.03.2017

 • Москва – Ханой/ Хошимин:
  Тарифы
   от 250 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Санкт Петербург – Ханой/ Хошимин:
  Тарифы
   от 301 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Москва – Сиемреп/Пномпень/Луанг Пхабанг/Вен Тьян/ Янгон (транзит через Хошимин или Ханой):
  Тарифы
   от 250 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Москва – Сингапур/Куала-Лумпур/Бангкок/Пекин/Манила/Гонконг и т.д. (транзит через Хошимин или Ханой):
  Тарифы
   от 170 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Санкт Петербург – Сиемреп/Пномпень/Луанг Пхабанг/Вен Тьян/ Янгон (транзит через Хошимин или Ханой):
  Тарифы
   от 301 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Санкт Петербург – Сингапур/Куала-Лумпур/Бангкок/Пекин/Манила/Гонконг и т.д. (транзит через Хошимин или Ханой):
  Тарифы
   от 301 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

 • Санкт Петербург – Сингапур/Куала-Лумпур/Бангкок/Пекин/Манила/Гонконг и т.д. (транзит через Хошимин или Ханой):
  Тарифы
   от 301 евро без такс.

  Период продажи: с 15.01.2016 до 31.03.2017
  Период перелета: с 01.04.2016

Khuyến mại đặc biệt cho khách người Việt Nam: hành lý miễn cước 40 kg + 7 kg xách tay.

 • Hành trình: Matxcơva – Hà Nội/ Sài Gòn
  Giá vé: từ 245 EUR + thuế
  Ngày khởi hành bay từ Matxcơva: từ ngày 01/04/2016
  Thời hạn xuất vé: từ ngày 15/01/2016 đến ngày 31/03/2017
 Страны

 Онлайн консультант


Электронный каталог
Смотреть электронный каталог

 Погода
Наши партнёры